Sopa de cabra - les millors cançons


Una altra de les cançons que més èxit va causar del disc de tribut a Sopa va ser la versió que el aragonesos Amaral van fer de "Camins".


Sopa De Cabra - Les Millors CançonsSopa De Cabra - Les Millors CançonsSopa De Cabra - Les Millors CançonsSopa De Cabra - Les Millors Cançons

ximnh.passage2india.us